Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Narysujmy dwa nierównoległe wektory    i    takie, że:

 


 

Narysujmy wektor       

Komentarze