Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Maturalne karty pracy zakres podstawowy i rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Zauważmy, że narysowana funkcja to parabola, której wierzchołkiem jest W=(-3, -4), zatem możemy zapisać postać kanoniczną tej funkcji.  

 

Zauważmy, że wykres funkcji f przecina oś y w punkcie (0,2), zatem podstawiając współrzędne tego punktu do wzoru funkcji otrzymujemy:

 

 

 

 

Wyznaczmy miejsca zerowe narysowanej paraboli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze