Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Maturalne karty pracy zakres podstawowy i rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Wyznaczmy argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatem funkcja przyjmuje wartość 10 dla argumentu     oraz dla argumentu   

Komentarze