Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik

Sprawdzamy, czy współrzędne punktu A spełniają równanie paraboli:

 

 

Komentarze