Klasa
II liceum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Wiemy, że:

 

 

 

 

Odcinki AD, CD, BD są promieniami okręgu opisanego na trójkącie ABC, zatem:

 

 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczmy długość środkowej AE:

 

 

 

 

 

 

 

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczmy długość środkowej CF:

 

 

 

 

 

 

 

Odp.: Długości środkowych trójkąta ABC to: 4, 27, 213. 

 

Komentarze