Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka i przykłady jej zastosowań 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik

a) Zauważmy, że trójkąt CDB jest równoramienny, zatem:

 

 

Obliczmy miarę kąta DBC:

Komentarze