Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 6. Zeszyt ćwiczeń cz. 2, Zeszyt ćwiczeń

Przyjmijmy oznaczenia jak na poniższym rysunku. Pomogę nam one stworzyć opis konstrukcji. 

Konstrukcja: 

1) Ustawiamy rozwartość cyrkla równą odcinkowi BC. 

Komentarze