Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

 

Cyfrę dziesiątek w pewnej liczbie trzycyfrowej oznaczmy przez  .

Cyfra setek jest o jeden mniejsza od cyfry dziesiątek, więc jest równa:  .

Wiemy również, że cyfra jedności jest równa 0. Liczbą tą jest więc: 

Komentarze