Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Dwie zmienne wielkości dodatnie  nazywamy odwrotnie proporcjonalnymi, jeżeli iloczyn odpowiadających sobie wartości tych wielkości jest stały. 

 


Po wykonaniu   cięć wstążka o długości 180 cm została podzielona na   kawałków. Długość jednego kawałka oznaczmy przez  . Możemy więc zapisać:

 


Długość jednego kawałka, czyli  , jest odwrotnie proporcjonalna do liczby wszystkich kawałków, na jakie podzielona została wstążka, czyli do liczby  .


Odpowiedź: A

Komentarze