Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wykres funkcji  otrzymujemy przez symetryczne odbicie wykresu funkcji  względem osi .

Komentarze