Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej kl. I - III, Podręcznik

Wykonajmy rysunek pomocniczy:   

Komentarze