Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

a) Nie możemy dzielić przez zero, więc mianownik ułamka musi być liczbą różną od zera:

Komentarze