Klasa
3 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 3. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Podręcznik

a) Średni udział energii elektrycznej w roku 2004:

     


b) Średni udział energii elektrycznej w roku 2006:    

 


c) Najpierw obliczmy średni udział energii elektrycznej w roku 2005:

 

Obliczmy średni udział energii elektrycznej w latach 2004-2005.

 


d)

Uporządkujmy wyniki z roku 2004 w kolejności rosnącej:

0,7; 2,1; 3,5; 4,0; 9,5; 14,4; 28,3; 46,1; 47,1; 58,7

Moda dla tej grupy nie istnieje (każdy wynik występuje tylko raz)

Mediana:

 

 

Uporządkujmy wyniki z roku 2005 w kolejności rosnącej:

1,1; 2,6; 3,9; 4,5; 10,5; 16,7; 26,9; 48,4; 54,3; 57,4; 

Moda dla tej grupy nie istnieje (każdy wynik występuje tylko raz)

Mediana:

 

 

Uporządkujmy wyniki z roku 2006 w kolejności rosnącej:

1,4; 2,8; 3,6; 4,9; 12,0; 16,6; 24,0; 37,7; 48,2; 56,6; 

Moda dla tej grupy nie istnieje (każdy wynik występuje tylko raz)

Mediana:

 

 

Uporządkujmy wyniki z lat 2004-2006 w kolejności rosnącej:

0,7; 1,1; 1,4; 2,1; 2,6; 2,8; 3,5; 3,6; 3,9; 4,0; 4,5; 4,9; 9,5; 10,5; 12,0; 14,4; 16,6; 16,7; 24,0; 26,9; 28,3; 37,7; 46,1; 47,1; 48,2; 48,4; 54,3; 56,6; 57,4; 58,7

Moda dla tej grupy nie istnieje (każdy wynik występuje tylko raz)

Mediana:


e) Diagram słupkowy dla 2006 roku:

Komentarze