Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Odległość między budynkami oznaczmy przez x.

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

Komentarze