Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Rysunek poglądowy:

Pole trójkąta ABC:

 

Pole możemy również wyrazić jako suma pól trójkątów AED, DFC oraz pola kwadratu BEFD:

 

 

 

 

 

Pole kwadratu:

 

Komentarze