Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 8, Podręcznik

Wprowadźmy oznaczenia:

a- długość krawędzi podstawy tego prostopadłościanu

H- długość krawędzi bocznej tego prostopadłościanu

wiemy, że:

 

 

zatem:  

Komentarze