Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Matematyka

Matematyka z plusem 8 (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Dokończ rysunek trójkąta tak, aby spełniony był podany ... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 8 Klasa
 3. Matematyka

Dokończ rysunek trójkąta tak, aby spełniony był podany ...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Przyjmujemy, że bok kratki ma długość 1.

Kolorem czerwonym dorysowano brakujące boki, w taki sposób, aby trójkąty spełniały zadany warunek.

Kolorem niebieskim zaznaczono wysokości trójkątów.

 

 

Dla trójkąta ABC:

Pole ma być równe 12. Z rysunku możemy odczytać, że bok AB ma długość 8.

Aby spełniony był warunek wysokość musi być równa 3, gdyż:

`(strike8^4*3)/strike2^1=4*3=12\ [j^2]`  

Dla trójkąta DEF:

Pole ma być równe 14. Możemy tak dobrać długość boku DF oraz wysokości poprowadzonej na ten bok,

aby spełniony był zadany warunek. Przyjmując długość boku DF równą 7 i wysokość poprowadzoną na ten bok

równą 4, pole trójkąta DEF będzie równe 14:

`(7*strike4^2)/strike2^1=7*2=14\ [j^2]` 

 

Dla trójkąta PRS:

Pole ma być równe 12. Możemy tak dobrać długość boku PR oraz wysokości poprowadzonej na ten bok,

aby spełniony był zadany warunek. Przyjmując długość boku PR równą 3 i wysokość poprowadzoną na ten bok

równą 8, pole trójkąta PRS będzie równe 12:

`(3*strike8^4)/strike2^1=3*4=12\ [j^2]`  

 

Dla trójkąta KLM:

Pole ma być równe 15. Z rysunku możemy odczytać, że bok KM ma długość 10.

Aby spełniony był warunek wysokość musi być równa 3, gdyż:

`(strike10^5*3)/strike2^1=5*3=15\ [j^2]`  

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788374209663
Autor rozwiązania
user profile

Justyna

12384

Nauczyciel

Wiedza
Trójkąty

Trójkąty dzielimy na:

 • ostrokątne (wszystkie kąty trójkąta są kątami ostrymi),

 • prostokątne (jeden z kątów trójkąta jest kątem prostym),

 • rozwartokątne (jeden z kątów trójkąta jest kątem rozwartym),

 • równoboczne (wszystkie boki trójkąta mają taką samą długość),

 • równoramienne (dwa boki - ramiona, mają taką samą długość), 

 • różnoboczne (każdy bok trójkąta ma inną długość).


Suma miar kątów w dowolnym trójkącie jest równa 180°.

Nierówność trójkąta:

Boki dowolnego trójkąta muszą spełniać poniższe nierówności:

 1. `a+b \ > \ c` 

 2. `a+c \ > \ b` 

 3. `b+c \ > \ a`   

trojkat

Aby stwierdzić, czy z trzech odcinków można zbudować trójkąt wystarczy sprawdzić, czy suma długości dwóch krótszych odcinków jest większa od długości najdłuższego odcinka.


Trójkąt równoramienny

W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają równe miary, a ramiona mają taką samą długość. 


Trójkąt równoboczny: 

W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają równe miary wynoszące 60o, a boki mają równe długości. 

 

Pole trójkąta: 

Pole trójkąta obliczamy ze wzoru:

`P=(a*h)/2` 

`a`   - długość boku

`h`   - długość wysokości opuszczonej na ten bok

Trójkąty

Oto kilka najważniejszych własności i wzorów, które powinieneś zapamiętać.

 • Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°.

 • Każdy bok trójkąta ma długość mniejszą od sumy długości dwóch pozostałych.

 • W trójkącie prostokątnym suma kwadratów dwóch krótszych boków jest równa kwadratowi długości trzeciego boku.

 • Wzór na pole trójkąta to $$P=1/2 ah $$

Wzory dotyczące trójkąta równobocznego:

$$ P={a^2 √3}/4 $$
$$ P={h^2 √3}/3 $$
$$ h={a√3}/2 $$

Zależności boków w trójkątach prostokątnych o kątach 60° i 30° oraz 45° i 45°.

306090
454590

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom