Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Poziom rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Kwartalna stopa procentowa wynosi:

 

W ciągu dwóch lat będzie 8 rat, jedna rata wynosi:

 

 

Odsetki doliczone do pierwszej raty:

 

 

Pierwsza rata wraz z odsetkami wynosi:

 

 

Odsetki doliczone do ostatniej raty:

 

 

Ostatnia rata wraz z odsetkami wynosi:

 

 

b) Wyznaczymy wzór ogólny ciągu opisującego odsetki.

  

A więc jest to ciąg arytmetyczny, pierwszy i ostatni wyraz wynoszą:

 

 

Obliczmy sumę 8 pierwszych wyrazów tego ciągu:

 

Komentarze