Matematyka

Matematyka na czasie! 3 (Zbiór zadań, Nowa Era )

Wojtek i jego siostra Tosia ulepili śniegową kulę ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

`r`  - długość promienia kuli będącej głową bałwana

`2r`  - długość promienia kuli będącej brzuchem bałwana (bo jest 2 razy dłuższy od promienia głowy)

`3r`  - długość promienia kuli będącej podstawą bałwana (bo jest 3 razy dłuższy od promienia głowy)

Pole powierzchni brzucha bałwana jest 2 razy większe od pola powierzchni jego głowy.  P F
Pole powierzchni podstawy bałwana jest 9 razy większe od pola powierzchni jego głowy.  P F
Objętość brzucha bałwana jest 8 razy większa od objętości jego głowy.  P F
Objętość podstawy bałwana jest 27 razy większa od objętości jego głowy.  P F


Pierwszy wiersz w tabeli

Obliczamy, ile wynosi pole powierzchni brzucha bałwana.    

`P_b=4pi*(2r)^2=4pi*4r^2=16pir^2` 

Obliczamy, ile wynosi pole powierzchni głowy bałwana. 

`P_g=4pir^2` 

Obliczamy, ile razy pole powierzchni brzucha jest większe od pola powierzchni głowy. 

`P_b/P_g=(16strike(pir^2))/(4strike(pir^2))=16/4=4` 

Pole powierzchni brzucha bałwana jest 4 razy większe od pola powierzchni głowy bałwana.     


Drugi wiersz w tabeli: 

Wiemy już, że pole powierzchni głowy bałwana wynosi:

`P_g=4pir^2` 

Obliczamy, ile wynosi pole powierzchni podstawy bałwana. 

`P_p=4pi*(3r)^2=4pi*9r^2=36pir^2` 

Obliczamy, ile razy pole powierzchni podstawy jest większe od pola powierzchni głowy. 

`P_p/P_g=(36strike(pir^2))/(4strike(pir^2))=36/4=9` 

Pole powierzchni podstawy bałwana jest 9 razy większe od pola powierzchni głowy bałwana.     


Trzeci wiersz w tabeli

Obliczamy, ile wynosi objętość brzucha bałwana. 

`V_b=4/3pi*(2r)^3=4/3pi*8r^3=32/3pir^3` 

Obliczamy, ile objętość głowy bałwana. 

`V_g=4/3pir^3` 

Obliczamy, ile razy objętość brzucha bałwana jest większa od objętości jego głowy. 

`V_b/V_g=(32/3strike(pir^3))/(4/3strike(pir^3))=(32/3)/(4/3)=32/strike3^1*strike3^1/4=strike32^8*1/strike4^1=8`  

Objętość brzucha bałwana jest 8 razy większa od objętości głowy.    


Czwarty wiersz w tabeli: 

Wiemy, że objętość głowy bałwana wynosi: 

`V_g=4/3pir^3` 

Obliczamy, ile wynosi objętość podstawy bałwana. 

`V_p=4/3pi*(3r)^3=4/strike3^1pi*strike27^9r^3=36pir^3` 

Obliczamy, ile razy objętość podstawy bałwana jest większa od objętości jego głowy. 

`V_p/V_g=(36strike(pir^3))/(4/3strike(pir^3))=36/(4/3)=strike36^9*3/strike4^1=27`  

Objętość podstawy bałwana jest 27 razy większa od objętości jego głowy.    

DYSKUSJA
user profile image
Wktoria

2 maja 2018
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie