Matematyka

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego ... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

a) I stożek - obracamy trójkąt prostokątny wokół przyprostokątnej długości 20 cm. 

 

 

Obliczamy, ile wynosi objętość tego stożka. 

     
Objętość tego stożka wynosi 2940π cm3


II stożek - obracamy trójkąt prostokątny wokół przyprostokątnej długości 21 cm. 

 

 

 

Obliczamy, ile wynosi objętość tego stożka. 

 
Objętość tego stożka wynosi 2800π cm3.   


 

 

Stożek I ma większą objętość. 

Odpowiedź: Aby wyznaczyć stożek o większej objętości, trójkąt prostokątny należy obracać wokół przyprostokątnej długości 20 cm, czyli krótszej przyprostokątnej. b) Zauważmy, że tworzące obu stożków mają taką samą długość, równą długości przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 20 cm i 21 cm.  

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa obliczamy, ile wynosi długość tych tworzących.  

   

  

 

 

Tworzące tych stożków mają długość 29 cm. 


I stożek

Obliczamy, ile wynosi pole powierzchni bocznej tego stożka: 

 


II stożek

Obliczamy, ile wynosi pole powierzchni bocznej tego stożka: 

   


 

 

Powierzchnia boczna I stożka jest większa od powierzchni bocznej II stożka. 


Odpowiedź: Tak. Stożek, którego objętość jest większa, ma również większe pole powierzchni bocznej.   

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326730047
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom