Matematyka

Matematyka na czasie! 3 (Zbiór zadań, Nowa Era )

Z arkusza 3 - milimetrowej blachy ... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Arkusz blachy ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 60 cm x 30 cm x 3 mm. 

`3 \ "mm"=0,3 \ "cm"`  

Wymiary arkusza blachy to 60 cm x 30 xm x 0,3 cm. 


Obliczamy, ile wynosi objętość arkusza blachy. 

`V_1=60 \ "cm"*30 \ "cm"*0,3 \ "cm"=540 \ "cm"^3` 

Objętość arkusza blachy wynosi 540 cm3


Z arkusza wycięto 10 walców o promieniu podstawy długości 3 cm. Wysokość tych walców ma długość 3 mm (wysokość jest równa grubości blachy). 

`r=3 \ "cm"` 

`H=3 \ "mm"=0,3 \ "cm"` 

Obliczamy, ile wynosi objętość wyciętych walców. 

`V_2=10*pi*(3 \ "cm")^2*0,3 \ "cm"~~10*3,14*9 \ "cm"^2*0,3 \ "cm"=84,78 \ "cm"^3` 

Objętość wyciętych walców wynosi około 84,78 cm3.    


Obliczamy, ile wynosi objętość pozostałej części blachy. 

`V_1-V_2=540 \ "cm"^3-84,78 \ "cm"^3=455,22 \ "cm"^3=0,00045522 \ "m"^3`  

Objętość pozostałej części blachy wynosi 0,00045522 m3


Wiemy, że gęstość metalu, z którego wykonano blachę wynosi 7500 kg/m3

Oznacza to, że 1 m3 metalu waży 7500 kg. 

Obliczamy, ile wynosi masa pozostałej części blachy. 

`0,00045522*7500 \ "kg"=3,41415 \ "kg"~~3,41 \ "kg"` 


Odpowiedź: Pozostała część blachy waży około 3,41 kg.  

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie