Matematyka

Oblicz miary kątów (oznaczonych literami) trapezów ... 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz miary kątów (oznaczonych literami) trapezów ...

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

a) Suma miar kątów przy jednym ramieniu trapezu wynosi  . 

Obliczamy miarę kąta  :

 

    

Obliczamy miarę kąta  :

 

   
 
 
b) Kąt o mierze 78° oraz kąt  są kątami wierzchołkowymi, zatem mają takie same miary:

  

Suma miar kątów przy jednym ramieniu trapezu wynosi  . 

Obliczamy miarę kąta  : 

 

 

    

Kąt o mierze  oraz kąt   są kątami wierzchołkowymi, zatem: 

  

Suma miar kątów przy jednym ramieniu trapezu wynosi  .

Obliczamy miarę kąta  :  

 

 

 

c) Kąt o mierze  oraz kąt   są kątami przyległymi, zatem suma ich miar wynosi  : 

Obliczamy miarę kąta  :

 

    

Suma miar kątów przy jednym ramieniu trapezu wynosi  .

Obliczamy miarę kąta  :

 

 

      


Kąt o mierze   oraz kąt  są kątami przyległymi. Obliczamy miarę kąta  :

 

 


Obliczamy miarę kąta  :

 

 

 

d) W równoległoboku kąty przeciwległe mają taką samą miarę. Stąd: 

  

Suma miar kątów przy jednym ramieniu równoległoboku wynosi .

Obliczamy miarę kąta  :

 

 

Kąt  oraz kąt   są kątami przeciwległymi, więc: 

 

e) Kąt o mierze   oraz kąt   są kątami wierzchołkowymi, zatem mają takie same miary:

  

Obliczamy miarę kąta  :

 

 

     

Kąt   oraz kąt  są kątami przeciwległymi, stąd:

 

Kąt   oraz kąt   są kątami przeciwległymi, czyli:

 

f) Kąt o mierze   oraz kąt   są kątami przyległymi, więc suma ich miar wynosi  . 

Obliczamy miarę kąta  :

 

    


Suma miar kątów przy jednym ramieniu równoległoboku wynosi  . 

Obliczamy miarę kąta  :

 

 

 

Kąt  oraz kąt  są kątami przeciwległymi, stąd:

    

Kąt  oraz kąt  także są kątami przeciwległymi, zatem: 

  

DYSKUSJA
user avatar
Adrian Wdowiak

8 stycznia 2018
DZIANA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788374209571
Autor rozwiązania
user profile

Justyna

14208

Nauczyciel

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” w liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: `9/4=2\1/4` 

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą). 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom