Matematyka

Matematyka z plusem 7 (Zbiór zadań, GWO)

W trójkącie dane są kąty o miarach ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Matematyka

ODP: B

 

Z treści zadania wiemy, że dwa kąty w trójkącie mają miary równe `80^@` i `32^@` .

Korzystając z twierdzenia o sumie miar kątów wewnętrznych w trójkącie, wyznaczamy miarę trzeciego kąta.

Oznaczmy go jako `alpha` .

`alpha=180^@-(80^@+32^@)=180^@-112^@=68^@` 

 

Z wierzchołka przy kącie `80^@` poprowadzono wysokość. 

Rysunek pomocniczy:  

Wysokość zawsze poprowadzona jest na przeciwległy bok pod kątem prostym.

Korzystając z faktu, że suma miar kątów w trójkącie wynosi `180^@` wyznaczamy miarę kąta `beta` oraz kąta `gamma` :

`beta=180^@-(32^@+90^@)=180^@-122^@=58^@` 

`gamma=180^@-(68^@+90^@)=180^@-158^@=22^@` 

Wysokość podzieliła kąt o mierze `80^@` na dwa kąty o miarach `58^@` i `22^@` . 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 7
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie