Matematyka

Oblicz sumę miar kątów wewnętrznych... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz sumę miar kątów wewnętrznych...

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a) Prowadząc przekątną czworokąta możemy go podzielić na dwa trójkąty. W każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi 180o. A więc suma miar kątów czworokąta wynosi:

 

 

b) Pięciokąt można podzielić przekątną na czworokąt i trójkąt. Suma miar w czworokącie wynosi 360o a w trójkącie 180o, zatem suma miar kątów wewnętrznych w pięciokącie wynosi:

 

 

c) Podzielmy dziesięciokąt tak jak na rysunku poniżej:

Zauważmy, że powstały dwa pięciokąty i dwa trójkąty a więc suma miar kątów wewnętrznych dziesięciokąta wynosi:

 

 

d) n-kąt

Uzależnijmy sumę miar kątów trójkąta i wielokątów z poprzednich podpunktów od ilości wierzchołków.

Trójkąt ma 3 wierzchołki, czworokąt 4, pięciokąt 5, dziesięciokąt 10.

 

 

 

 

 

Zauważmy, że:

 

 

 

 

Można zauważyć, że liczba przez którą mnożymy 180o jest o 2 mniejsza od ilości wierzchołków. Można dodatkowo zauważyć, że 180o to suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie a liczba przez którą ją mnożymy to najmniejsza liczba trójkątów na które możemy podzielić dany wielokąt.

 

 

 

 

 

Zatem miara kątów w n-kącie to:

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Wielokrotności

Wielokrotność liczby otrzymamy mnożąc tę liczbę przez kolejne liczby naturalne. 

Uwaga!!!

0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej. 

Każda liczba naturalna jest wielokrotnością liczby 1. 


Przykłady
:

 • wielokrotności liczby 4 to: 
  • 0, bo  `0*4=0` 
  • 4, bo  `1*4=4`  
  • 8, bo  `2*4=8`  
  • 12, bo  `3*4=12`  
  • 16, bo  `4*4=16`  
  • 20, bo  `5*4=20` , itd.  
    
 • wielokrotności liczby 8 to:
  • 0, bo  `0*8=0`  
  • 8, bo  `1*8=8`  
  • 16, bo  `2*8=16`  
  • 24, bo  `3*8=24`  
  • 32, bo  `4*8=32`  
  • 40, bo  `5*8=40`, itd.  
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom