Klasa
II gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka na czasie! 2 , Zbiór zadań
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

 

Prawdopodobieństwo tego, że w trzykrotnym rzucie monetą za drugim i trzecim …

P

F

Prawdopodobieństwo tego, że w dwukrotnym rzucie sześcienną kostką …

P

F

 

Pierwszy wiersz w tabelce - FAŁSZ

Doświadczenie polega na trzykrotnym rzucie monetą. 

Wszystkie możliwe zdarzenia elementarnego tego doświadczenia to: 
 

Wszystkich możliwych zdarzeń jest więc 8. 


Zdarzenie A polega na tym, że za drugim i trzecim razem wypadła ta sama strona monety. 

Zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu A to: 
 

Zdarzeniu A sprzyjają 4 zdarzenia elementarne. 


Prawdopodobieństwo zdarzenia A wynosi: 
 


Drugi wiersz w tabelce - PRAWDA

Doświadczenie polega na dwukrotnym rzucie sześcienną kostką. 

Wszystkie możliwe zdarzenia elementarne tego doświadczenia to: 
 
 


 
 

Wszystkich możliwych zdarzeń jest więc 36. 


Zdarzenie B polega na tym, że suma oczek uzyskanych w obu rzutach wynosi 9. 

Zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu B to: 
 

Zdarzeniu B sprzyjają 4 zdarzenia elementarne. 


Prawdopodobieństwo zdarzenia B wynosi: 
 

Komentarze