Matematyka

Wojtek podzielił kartkę o wymiarach 15 cm i 20 cm na pięć jednakowych ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wojtek podzielił kartkę o wymiarach 15 cm i 20 cm na pięć jednakowych ...

19
 Zadanie
20
 Zadanie
21
 Zadanie
22
 Zadanie
23
 Zadanie

24
 Zadanie

25
 Zadanie

a) Wojtek podzielił kartę o wymiarach 15 cm x 20 cm na 5 jednakowych prostokątów odcinkami równoległymi do krótszego boku. 

Oznacza to, że bok długości 20 cm podzielił na 5 równych części. Każda z tych części ma długość: 
 

Otrzymał on więc graniastosłup prawidłowy czworokątny (bo sklejono pierwszą i piątą część razem) o krawędzi podstawy długości 4 cm i wysokości długości 15 cm. 

Podstawą graniastosłupa jest kwadrato o boku długości 4 cm. Pole podstawy wynosi: 
 

Wysokość graniastosłupa ma długość 15 cm. 
 

Objętość tego graniastosłupa wynosi: 
 
  

Objętość graniastosłupa Wojtka wynosi 240 cm3

 

b) Asia podzielił kartę o wymiarach 15 cm x 20 cm na 5 jednakowych prostokątów odcinkami równoległymi do dłuższego boku. 

Oznacza to, że bok długości 15 cm podzielił na 5 równych części. Każda z tych części ma długość: 
  

Otrzymała on więc graniastosłup prawidłowy czworokątny (bo sklejono pierwszą i piątą część razem) o krawędzi podstawy długości 3 cm i wysokości długości 20 cm. 

Podstawą graniastosłupa jest kwadrato o boku długości 3 cm. Pole podstawy wynosi: 
 

Wysokość graniastosłupa ma długość 20 cm. 
  

Objętość tego graniastosłupa wynosi: 
 
   

Objętość graniastosłupa Asi wynosi 180 cm3

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom