Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Matematyka

MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

W ostrosłup prawidłowy czworokątny, w którym kąt dwuścienny... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

W ostrosłup prawidłowy czworokątny, w którym kąt dwuścienny...

14
 Zadanie
15
 Zadanie
16
 Zadanie
17
 Zadanie

18
 Zadanie

19
 Zadanie
1
 Zadanie

Zauważmy, że wykorzystując funkcje trygonometryczne otrzymujemy:

`(1/2a)/(h_b)=cosalpha \ \ \ |*h_b` 

`1/2a=h_b cosalpha \ \ \ |*2` 

`a=2h_b cosalpha` 

`(c+R)/h_b=sinalpha \ \ \ |*h_b` 

`c+R=h_bsinalpha \ \ \ |-c` 

`R=h_bsinalpha - c` 

 

Chcemy obliczyć pole boczne, czyli:

`P_b=4*1/2*a*h_b=2*a*h_b=2*2h_bcosalpha*h_b=4h_b^2cosalpha` 

 

Zauważmy, że bryła ta widziana z przodu wygląda następująco:

Pole tego trójkąta możemy obliczyć na dwa sposoby.

Pierwszy sposób:

`P=1/2*h_b*h_b*sinbeta` 

`P=1/2h_b^2sin(180^o - 2alpha)` 

`P=1/2h_b^2sin2alpha` 

`P=1/2h_b^2 2sinalphacosalpha` 

`P=h_b^2sinalphacosalpha` 

Drugi sposób:

`P=R*(h_b+h_b+a)/2` 

`P=R(h_b+1/2a)` 

`P=R(h_b+1/2*2h_bcosalpha)` 

`P=Rh_b(1+cosalpha)` 

Wobec tego otrzymujemy równość:

`h_b^2sinalphacosalpha=Rh_b(1+cosalpha) \ \ \ |:h_b` 

`h_bsinalphacosalpha=R(1+cosalpha)` 

`h_bsinalphacosalpha=(h_bsinalpha - c)(1+cosalpha)` 

`h_bsinalphacosalpha=h_bsinalpha+h_bsinalphacosalpha-c-c cosalpha \ \ \ |-h_bsinalphacosalpha` 

`0=h_bsinalpha-c-c cosalpha \ \ \ |+c+c cosalpha` 

`c(1+cosalpha)=h_bsinalpha \ \ \ |:sinalpha` 

`(c(1+cosalpha))/(sinalpha)=h_b` 

 

Wobec tego:

`P_b=4h_b^2cosalpha=4((c(1+cosalpha))/(sinalpha))^2 cosalpha=`

`\ \ \= 4(c^2(1+cosalpha)^2)/sin^2alphacosalpha=(4c^2ctgalpha(1+cosalpha)^2)/(sinalpha)`  

 

Dodatkowo zauważmy, że:

`cosalpha=2cos^2\ alpha/2 - 1 \ \ \ |+1` 

`cosalpha+1=2cos^2\ alpha/2` 

`(cosalpha+1)^2=(2cos^2\ alpha/2)^2` 

`(cosalpha+1)^2=4cos^4\ alpha/2` 

 

Więc:

`P_b=(4c^2ctgalpha*4cos^4\ alpha/2)/(sinalpha)` 

`P_b=(16c^2cos^4\ alpha/2 ctgalpha)/(sinalpha)` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Magda

4336

Nauczyciel

Matematyk z 22-letnim doświadczeniem, Uwielbia sport, przede wszystkim narciarstwo biegowe.

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom