Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Matematyka

MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Przekątna AG prostopadłościanu... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Z twierdzenia Pitagorasa:

`|AB|^2 + |BG|^2 = |AG|^2`  

`|AE|^2 + |EG|^2 = |AG|^2` 

`|AD|^2 + |DG|^2 = |AG|^2` 

 

`sin alpha = (|BG|)/(|AG|)` 

`sin beta = (|EG|)/(|AG|)` 

`sin gamma = (|DG|)/(|AG|)` 

 

`cos alpha = (|AB|)/(|AG|)` 

`cos beta = (|AE|)/(|AG|)` 

`cos gamma = (|AD|)/(|AG|)` 

 

`sin^2 alpha + sin ^2 beta + sin^2 gamma = (|BG|^2)/(|AG|^2) + (|EG|^2)/(|AG|^2) + (|DG|^2)/(|AG|^2)= (|BG|^2 + |EG|^2 +|DG|^2)/(|AG|^2)=` 

`(|AG|^2 -|AB|^2 + |AG|^2 - |AE|^2 + |AG|^2 - |AD|^2)/(|AG|^2)= (3|AG|^2)/(|AG|^2) - (|AB|^2)/(|AG|^2) - (|AE|^2)/(|AG|^2) - (|AD|^2)/(|AG|^2)=` 

Wiemy, że przekątna d prostopadłościanu jest dana wzorem:

`d^2 = sqrt(|AB|^2 + |AE|^2 +|AD|^2)` 

zatem

 

`3 - (|AB|^2+|AE|^2 +|AD|^2)/(|AG|^2) = 3 -(|AG|^2)/(|AG|^2) = 3 - 1 = 2=P` 

 

b) Skorzystajmy z podpunktu a)

`sin^2 alpha + sin^2 beta + sin^2 gamma = 3 - (|AB|^2)/(|AG|^2) - (|AE|^2)/(|AG|^2) - (|AD|^2)/(|AG|^2)=3 - cos^2 alpha - cos^2 beta - cos^2 gamma` 

 

Czyli mamy równanie:

`sin^2 alpha + sin^2 beta + sin^2 gamma = 3 - cos^2alpha - cos^2 beta - cos^2 gamma` 

 

Wiemy z podpunktu a), że:

`sin^2 alpha + sin^2 beta = sin^2 gamma = 2` 

zatem:

 

`2 = 3 - cos^2 alpha - cos^2 beta - cos^2 gamma` 

`-1 = -(cos^2 alpha +cos^2 beta + cos^2 gamma)` 

`cos^2 alpha + cos^2 beta + cos^2 gamma = 1` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom