Matematyka

MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu...

15
 Zadanie

16
 Zadanie
17
 Zadanie
18
 Zadanie
19
 Zadanie

Rysunek:

Bez starty ogólności załóżmy, że:

rownanie matematyczne 

Wtedy:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

 

Z twierdzenia Pitagorasa:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Dodajmy stronami dwa pierwsze równania, wtedy:

rownanie matematyczne 

Podstawiając trzecie równanie otrzymujemy:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Wracając do układu równań:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

Pole powierzchni całkowitej to suma pól wszystkich prostokątów będących ścianami prostopadłościanu:

rownanie matematyczne 

rownanie matematyczne 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy).


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

 1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

 2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom