Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Wypisz dzielniki wyrazu wolnego 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wypisz dzielniki wyrazu wolnego

81
 Zadanie

82
 Zadanie

`a)` 

`3x^3-10x^2+9x-2=0` 

`"dzielniki liczby -2:"\ \ \ -1,\ 1,\ -2,\ 2` 

`"niech"\ w(x)=3x^3-10x^2+9x-2` 

`w(-1)=3*(-1)^3-10*(-1)^2+9*(-1)-2=-3-10-9-2=-24` 

`w(1)=3*1^3-10*1^2+9*1-2=3-10+9-2=0` 

`w(-2)=3*(-2)^3-10*(-2)^2+9*(-2)-2=-24-40-18-2=-84` 

`w(2)=3*2^3-10*2^2+9*2-2=24-40+18-2=0` 

`"pierwiastki całkowite:"\ \ \ 1,\ 2` 

 

 

 

 

`b)` 

`x^4-5x^2+4=0` 

`"dzielniki liczby 4:"\ \ \ -4,\ -2,\ -1,\ 1,\ 2,\ 4` 

`"niech"\ w(x)=x^4-5x^2+4` 

`w(-4)=(-4)^4-5*(-4)^2+4=256-5*16+4=256-80+4=180` 

`w(-2)=(-2)^4-5*(-2)^2+4=16-5*4+4=16-20+4=0` 

`w(-1)=(-1)^4-5*(-1)^2+4=1-5*1+4=0` 

`w(1)=1^4-5*1^2+4=1-5+4=0` 

`w(2)=2^4-5*2^2+4=16-5*4+4=0` 

`w(4)=4^4-5*4^2+4=256-5*16+4=180` 

`"pierwiastki całkowite:"\ \ \ -2,\ -1,\ 1,\ 2` 

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie