Matematyka

Rzucamy raz niesymetryczną kostką 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

`"prawdopodobieństwo otrzymania 5 oczek:"\ \ \ p` 

`"prawdopodobieństwo otrzymania 6 oczek:"\ \ \ 2p` 

 

Suma prawdopodobieństw opisujących wszystkie możliwe wyniki musi być równa 1:

`1/6+1/30+1/4+1/4+p+2p=1` 

`5/30+1/30+2/4+3p=1` 

`6/30+1/2+3p=1` 

`6/30+15/30+3p=1` 

`21/30+3p=1\ \ \ |-21/30` 

`3p=9/30\ \ \ |:3` 

`p=3/30=1/10` 

`2p=2*1/10=1/5` 

 

Możemy więc uzupełnić tabelę rozkładu prawdopodobieństwa:

`omega_i`  `1`  `2`  `3`  `4`  `5`  `6` 
`p_i`   `1/6`  `1/30`  `1/4`   `1/4`  `1/10`  `1/5` 

 

`A\ \ -\ \ "otrzymano parzystą liczbę oczek"` 

`P(A)=1/30+1/4+1/5=2/60+15/60+12/60=29/60` 

 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-04
dzieki!!!!
user profile image
Gość

0

2017-10-29
dzięki :):)
Informacje
MATeMAtyka 3. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie