Matematyka

Oblicz, ile razy większe ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Obliczmy pole koła o promieniu 4:

`"P"_"k"=pi*4^2=16pi\ [j^2]` 

 

a) Długość średnicy wynosi 4. Długość promienia jest dwa razy krótsza od długości średnicy, więc:

`r=1/2*4=2` 

Obliczmy pole zadanego koła:

`"P"_"a"=pi*2^2=4pi\ [j^2]`  

Obliczmy, ile razy większe jest pole koła o promieniu 4 od pola koła o średnicy 4:

`"P"_"k"/"P"_"a"=(strike16^4strike(pi))/(strike4^1strike(pi))=4` 

Odp: Pole koła o promieniu 4 jest 4 razy większe od pola koła o średnicy 4.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

b) Długość promienia wynosi 1/4.

`r=1/4`  

Obliczmy pole zadanego koła:

`"P"_"b"=pi*(1/4)^2=1/16pi=pi/16\ [j^2]`   

Obliczmy, ile razy większe jest pole koła o promieniu 4 od pola koła o promieniu 1/4:

`"P"_"k"/"P"_"b"=(16pi)/(pi/16)=16strike(pi)*16/strike(pi)=256`  

Odp: Pole koła o promieniu 4 jest 256 razy większe od pola koła o promieniu 1/4.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

c) Długość promienia wynosi 1.

`r=1`  

Obliczmy pole zadanego koła:

`"P"_"c"=pi*1^2=pi\ [j^2]`   

Obliczmy, ile razy większe jest pole koła o promieniu 4 od pola koła o promieniu 1:

`"P"_"k"/"P"_"c"=(16strike(pi))/strike(pi)=16`  

Odp: Pole koła o promieniu 4 jest 16 razy większe od pola koła o promieniu 1.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 2
Autorzy: Jacek Lech, Marek Pisarski, Marcin Braun
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie