Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Notacja wykładnicza to zapis liczby w postaci:

 

gdzie a jest liczbą nie mniejszą niż 1 oraz mniejszą od 10. 

 

 

 

 

 

Komentarze