Matematyka

Matematyka 2001 (Zbiór zadań, WSiP)

Długość krawędzi bocznej graniastosłupa prawidłowego 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Łączna długość wszystkich krawędzi jest równa:

`10,5 \ "dm"=105 \ "cm"`

Jeśliby skrócić wszystkie trzy krawędzie boczne o 5 cm, długość krawędzi bocznej byłaby równa długości krawędzi podstawy, a suma długości wszystkich krawędzi zmniejszyłaby się i wynosiłaby:

`105 \ "cm"-3*5 \ "cm"=105 \ "cm"-15 \ "cm"=90 \ "cm"`

Wtedy wszystkie krawędzie tego graniastosłupa byłyby równej długości, stąd długość jednej krawędzi tego graniastosłupa wynosiłaby:

`90 \ "cm":9=10 \ "cm"`

Ponieważ wiemy, że w tym wypadku wszystkie krawędzie tego graniastosłupa miałyby długość równą długości krawędzi podstawy graniastosłupa opisannego w zadaniu, długość ta wynosi właśnie 10 cm.

Odpowiedź:

Długość krawędzi podstawy wynosi 10 cm.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6745

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie