Matematyka

Matematyka 2001 (Zbiór zadań, WSiP)

Łączna liczba ścian bocznych i krawędzi w pewnym graniastosłupie 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Łączna liczba ścian bocznych i krawędzi w pewnym graniastosłupie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

9
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie

Liczba ścian bocznych każdego graniastosłupa jest równa liczbie boków wielokąta będącego podstawą tego graniastosłupa.

Liczba krawędzi każdego graniastosłupa jest 3 razy większa od liczby boków wielokąta będącego podstawą tego graniastosłupa. Stąd znając liczbę krawędzi graniastosłupa, obliczymy liczbę boków wielokąta będącego jego podstawą, gdyż jest ona 3 razy mniejsza.

Jeśli liczba ścian bocznych każdego graniastosłupa jest równa liczbie boków wielokąta będącego podstawą tego graniastosłupa, a liczb akrawędzi  każdego graniastosłupa jest 3 razy większa od liczby boków tego wielokąta, to suma liczby ścian bocznych i liczby wierzchołków jest 1+3=4 razy większa od liczby boków wielokąta będącego podstawą tego graniastosłupa. Stąd liczba boków wielokąta jest od podanej sumy 4 razy mniejsza i wynosi:

`120:4=30`

Podstawą tego wielokąta jest trzydziestokąt.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

10107

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie