Matematyka

Czy prawdą jest, że ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Spróbujmy rozszerzyć ułamek znajdujący się po lewej stronie równości tak, aby otrzymać ułamek o takim samym liczniku jak ułamek znajdujący się po prawej stronie równości. 

Ułamek znajdujący się po lewej stronie równości musimy rozszerzyć przez ³√4. 

`1/root{3}{2} \ stackrel(*root{3}{4})= \ (1*root{3}{4})/(root{3}{2}*root{3}{4})=root{3}{4}/root{3}{2*4}=root{3}{4}/root{3}{8}=root{3}{4}/2`  

Po rozszerzeniu ułamka znajdującego się po lewej stronie równości przez ³√4 otrzymaliśmy ułamek znajdujący się po prawej stronie równości.  

Zatem:
`L=P` 


Odpowiedź:
T (tak) ponieważ B.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie