Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Oblicz, korzystając z podanych obok wzorów 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)` 

`sqrt(4*81)=sqrt4*sqrt81=2*9=18` 

`sqrt(25*0,36)=sqrt25*sqrt(0,36)=5*0,6=3` 

`root(3)(8*27)=root(3)8*root(3)27=2*3=6` 

 

`b)` 

`sqrt2*sqrt8=sqrt(2*8)=sqrt16=4` 

`sqrt6*sqrt(1,5)=sqrt(6*1,5)=sqrt9=3` 

`root(3)(5)*root(3)(25)=root(3)(5*25)=root(3)(125)=5` 

 

`c)` 

`sqrt(121/144)=sqrt(121)/sqrt144=11/12` 

`sqrt(361/400)=sqrt361/sqrt400=19/20`  

`root(3)(27/64)=root(3)(27)/root(3)64=3/4` 

`root(3)(125/216)=root(3)(125)/root(3)(216)=5/6` 

 

`d)` 

`sqrt54/sqrt6=sqrt(54/6)=sqrt9=3` 

`sqrt3/sqrt12=sqrt(3/12)=sqrt(1/4)=1/2` 

`root(3)(40)/root(3)5=root(3)(40/5)=root(3)8=2` 

`root(3)3/root(3)81=root(3)(3/81)=root(3)(1/27)=1/3`