Matematyka

Oblicz, korzystając z podanych obok wzorów 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

`sqrt(4*81)=sqrt4*sqrt81=2*9=18`

`sqrt(25*0,36)=sqrt25*sqrt(0,36)=5*0,6=3`

`root(3)(8*27)=root(3)8*root(3)27=2*3=6`

 

`b)`

`sqrt2*sqrt8=sqrt(2*8)=sqrt16=4`

`sqrt6*sqrt(1,5)=sqrt(6*1,5)=sqrt9=3`

`root(3)(5)*root(3)(25)=root(3)(5*25)=root(3)(125)=5`

 

`c)`

`sqrt(121/144)=sqrt(121)/sqrt144=11/12`

`sqrt(361/400)=sqrt361/sqrt400=19/20`

`root(3)(27/64)=root(3)(27)/root(3)64=3/4`

`root(3)(125/216)=root(3)(125)/root(3)(216)=5/6`

 

`d)`

`sqrt54/sqrt6=sqrt(54/6)=sqrt9=3`

`sqrt3/sqrt12=sqrt(3/12)=sqrt(1/4)=1/2`

`root(3)(40)/root(3)5=root(3)(40/5)=root(3)8=2`

`root(3)3/root(3)81=root(3)(3/81)=root(3)(1/27)=1/3`

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-24
Dziękuję!
user profile image
Gość

0

2017-10-06
Dzięki!
user profile image
Gość

0

2017-10-18
dzięki :):)
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie