Matematyka

Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Podaj, dla jakich x nie można obliczyć wartości 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Podaj, dla jakich x nie można obliczyć wartości

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

9
 Zadanie

10
 Zadanie

Wartości wyrażenia nie można obliczyć w przypadku, gdy mianownik jest liczbą 0, ponieważ nie można dzielić przez 0.

`a) \ \ x-3 \ \ != \ 0 \ \ \ \ |+3` 

`x!=3`

Wartości wyrażenia nie można obliczyć dla x równego 3.

 

Wartość wyrażenia dla x=-1:

`2/(-1-3)=2/(-4)=-1/2` 

`b) \ \ x+2 \ \ != \ \ 0 \ \ \ \ |-2` 

`x \ != \ -2` 

Wartości wyrażenia nie można obliczyć dla x równego -2.

 

Wartość wyrażenia dla x=-1:

`(3*(-1)+5)/(-1+2)=(-3+5)/1=2/1=2` 

 

`c) \ \ x(x+7) \ \ !=0` 

Zauważmy, że gdy którykolwiek z czynników będzie równy 0, to całe wyrażenie będzie równe 0,bo:

`stackrel(x)(0)*(x+7)=0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x*stackrel(x+7)(0)=0` 

Stąd:

`x!=0 \ \ \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ \ x+7!=0 \ \ \ |-7`    

`x!=0 \ \ \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ \ x!=-7` 

Wartości wyrażenia nie można obliczyć x równego 0 lub -7.

 

Wartość wyrażenia dla x=-1:

`(4*(-1)^2-5)/(-1*(-1+7))=(4*1-5)/(-1*6)=(4-5)/(-6)=(-1)/(-6)=1/6`

 

`d) \ \ (x+3)(x-5)!=0` 

Zauważmy, że gdy którykolwiek z czynników będzie równy 0, to całe wyrażenie będzie równe 0,bo:

`stackrel(x+3)(0)*(x-5)=0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (x-5)*stackrel(x-5)(0)=0` 

 

Stąd:

`x+3!=0 \ \ |-3 \ \ \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ \ x-5!=0 \ \ \ |+5`    

`x!=-3 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ \ x!=5` 

Wartości wyrażenia nie można obliczyć x równego -3 lub 5.

 

Wartość wyrażenia dla x=-1:

`(2*(-1)^3+(-1))/((-1+3)(-1-5))=(2*(-1)+(-1))/(2*(-6))=(-2+(-1))/(-12)=(-3)/(-12)=1/4`