Matematyka

Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

W pewnym zegarze ściennym wskazówka sekundowa 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Koniec wskazówki sekundowej w ciągu jednej minuty przemierza drogę równą długości całego okręgu o promieniu 7 cm. W ciągu godziny przemierza zatem drogę 60 razy dłuższą, gdyż wskazówka sekundowa wykonuje w tym czasie 60 pełnych obrotów.

`60*2pir=60*2pi*7 \ "cm"=120*7pi \ "cm"=840pi \ "cm"~~840*3 \ "cm"=2520 \ "cm"` 

Koniec wskazówki minutowej w ciągu godziny przemierza drogę równą długości całego okręgu o promieniu 6,5 cm.

`2pir=2pi*6,5 \ "cm"=13pi \ "cm"~~13*3 \ "cm"=39 \ "cm"` 

Koniec wskazówki godzinowej w ciągu 12 godzin przemierza drogę równą długości całego okręgu o promieniu 6 cm. W ciągu godziny przemierza zatem drogę 12 razy krótszą.

`1/12*2pir=1/strike12^2*2pi*strike6^1 \ "cm"=2/2*pi \ "cm"~~1*3 \ "cm"=3 \ "cm"` 

Odpowiedź:

Koniec wskazówki godzinowej w ciągu godziny przemierza drogę 3 cm, koniec wskazówki minutowej- drogę 39 cm, a koniec wskazówki sekundowej- drogę 2520 cm.