Matematyka

Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Sześciu pracowników jest w stanie pokryć plac 4.28 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Pracę którą trzeba wykonać można określić jako iloczyn liczby pracowników i czasu trwania tej pracy:

`6*4,5=27`

Wyprowadźmy wzór opisujący zależność pomiędzy liczbą pracowników x, a czasem trwania pracy y, (korzystamy z powyższego iloczynu, zamiast wartości liczbowych wstawiamy symbole):

`x*y=27 \ \ \ \ |:x`

`y=27/x`

Teraz możemy obliczyć w jakim czasie taką samą pracę wykona czterech i pięciu pracowników, podstawiając tą liczbę do wyprowadzonego wzoru:

`a) \ \ y=27/x=27/4=6 3/4 \ "h"=6 \ "h" \ 45 \ "min"`

Czterem pracownikom praca ta zajęłaby 6 godzin i 45 minut.

`b) \ \ y=27/x=27/5=5 2/5 \ "h"=5 \ "h"+2/strike5^1*strike60^12 \ "min"=5 \ "h" \ 24 \ "min"`

Pięciu pracownikom praca ta zajęłaby 5 godzin i 24 minuty.