Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Prosta l1 określona jest równaniem 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Proste równoległe mają jednakowe współczynniki stojące przy x. 

 

`ul("prosta"\ l_2)`

`y=2/3x+b`

Prosta przecina oś OY w punkcie (0, -1), więc współczynnik b jest równy -1. 

`y=2/3x-1`

 

 

`ul("prosta"\ l_3)`

`y=2/3x+b`

Prosta przecina oś OY w punkcie (0, 2), więc współczynnik b jest równy 2. 

`y=2/3x+2`

 

 

Wyznaczmy współczynnik stojący przy x w prostych prostopadłych do prostej l1:

`a=-1/(2/3)=-1:2/3=-1*3/2=-3/2`

 

`ul("prosta"\ l_4)`

`y=-3/2x+b`

Prosta przecina oś OY w punkcie (0, -3), więc współczynnik b jest równy -3. 

`y=-3/2x-3`

 

 

`ul("prosta"\ l_5)`

`y=-3/2x+b`

Prosta przecina oś OY w punkcie (0, 0), więc współczynnik b jest równy 0. 

`y=-3/2x+0`

`y=-3/2x`

 

`ul("prosta"\ l_6)`

`y=-3/2x+b`

Prosta przecina oś OY w punkcie (0, 2), więc współczynnik b jest równy 2.

`y=-3/2x+2`