Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Na rysunku zaznaczono półpłaszczyznę 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Na rysunku zaznaczono półpłaszczyznę

56
 Zadanie

57
 Zadanie
58
 Zadanie
59
 Zadanie
60
 Zadanie

Patrząc na rysunek możemy odczytać, że punkt A spełnia warunek (leży w części zaznaczonej na niebiesko), natomiast punkty C i E nie spełniają podanego warunku. 

Jeśli chodzi o punkty B, D, F, to nie można odczytać z rysunku, dlatego sprawdzimy to algebraicznie - podstawimy współrzędne punktów do nierówności i sprawdzimy, czy jest ona prawdziwa. 

`ul("punkt B")` 

`-5#>^?2*(-2)-3` 

`-5#>^?-4-3` 

`-5#>^?-7` 

Nierówność jest prawdziwa, więc punkt B spełnia podany warunek. 

 

`ul("punkt D")` 

`10#>^?2*4-3` 

`10#>^?8-3` 

`10#>^?5` 

Nierówność jest prawdziwa, więc punkt D spełnia podany warunek. 

 

`ul("punkt F")` 

`-14#>^?2*(-6)-3` 

`-14#>^?-12-3` 

`-14#>^?-15` 

Nierówność jest prawdziwa, więc punkt F spełnia podany warunek. 

 

 

`ul("odpowiedź")` 

`ul(A(0;\ 2))\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C(2;\ 0)\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ E(2;\ 1)`     

`ul(B(-2;\ -5))\ \ \ \ \ \ \ \ ul(D(4;\ 10))\ \ \ \ \ \ \ \ ul(F(-6;\ -14))`