Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Zaznacz proste prostopadłe 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Musimy zapisać równanie każdej z podanych prostych w postaci y=a1x+b. Korzystając z informacji podanych w ramce wiemy, że aby proste były prostopadłe, to współczynnik a1 musi być równy:

`a_1=-1/(-1,5)=1/(1,5)=10/15=2/3` 

 

`l:\ \ \ 3y-2x-1=0\ \ \ |+2x+1` 

`\ \ \ \ \ \ 3y=2x+1\ \ \ |:3`  

`\ \ \ \ \ \ y=2/3x+1/3` 

`\ \ \ \ \ \ a_1=2/3`  

 

 

 

`m:\ \ \ -6y+4x-3=0\ \ \ |-4x+3` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ -6y=-4x+3\ \ \ |:(-6)`  

`\ \ \ \ \ \ \ \ y=(-4)/(-6)x+3/(-6)`   

`\ \ \ \ \ \ \ \ y=2/3x-1/2` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ a_1=2/3` 

 

 

`n:\ \ \ -3x+2y+6=0\ \ \ \ \|+3x-6` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ 2y=3x-6\ \ \ |:2`  

`\ \ \ \ \ \ \ \ y=3/2x-3` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ a_1=3/2ne2/3` 

 

 

`o:\ \ \ 3y+2x+6=0\ \ \ \ |-2x-6` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ 3y=-2x-6\ \ \ |:3` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ y=-2/3x-2` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ a_1=-2/3ne2/3` 

 

 

Należy zaznaczyć proste l oraz m.