Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Zastąp symbole odpowiednimi liczbami. 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

`sqrt{2}=1/2sqrt{square}`  

`L=sqrt{2}`  
`P=1/2sqrt{square}=sqrt{(1/2)^2}*sqrt{square}=sqrt{1/4}*sqrt{square}=sqrt{1/4*square}` 

Aby lewa strona równania była równa prawej liczby podpierwiastkowe muszą być sobie równe. 
Zatem:

`1/4*square=2 \ \ \ \ \ \ \ \ |*4` 
`square=8` 

Odpowiedź:
Symbol należy zastąpić cyfrą 8
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  


`2sqrt{3}=3sqrt{square}` 

`L=2sqrt{3}=sqrt{2^2}*sqrt{3}=sqrt{4}*sqrt{3}=sqrt{4*3}=sqrt{12}` 

`P=3sqrt{square}=sqrt{3^2}*sqrt{square}=sqrt{9}*sqrt{square}=sqrt{9*square}` 

Aby lewa strona równania była równa prawej liczby podpierwiastkowe muszą być sobie równe. 
Zatem:
`12=9*square \ \ \ \ \ \ |:9` 
`12/9=square` 
`square=4/3` 

Odpowiedź:
Symbol należy zastąpić liczbą 4/3. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`3/2root{3}{3}=3root{3}{square}` 

`L=3/2root{3}{3}=root{3}{(3/2)^3}*root{3}{3}=root{3}{27/8}*root{3}{3}=root{3}{27/8*3}=root{3}{81/8}` 

`P=3root{3}{square}=root{3}{3^3}*root{3}{square}=root{3}{27}*root{3}{square}=root{3}{27*square}` 

Aby lewa strona równania była równa prawej liczby podpierwiastkowe muszą być sobie równe. 
Zatem:
`81/8=27*square \ \ \ \ \ \ |*8` 
`81=216*square \ \ \ \ \ \ \ \ |:216` 
`square=81/216` 

`square=3/8` 

Odpowiedź:
Symbol należy zastąpić liczbą 3/8. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`root{3}{1/5}=1/5root{3}{square}` 

`L=root{3}{1/5}` 

`P=1/5root{3}{square}=root{3}{(1/5)^3}*root{3}{square}=root{3}{1/125}*root{3}{square}=root{3}{1/125*square}`   

Aby lewa strona równania była równa prawej liczby podpierwiastkowe muszą być sobie równe. 
Zatem:
`1/5=1/125*square \ \ \ \ \ \ \ \|*125` 

`square=25` 

Odpowiedź:
Symbol należy zastąpić liczbą 25