🎓 Oceń prawdziwość każdego zdania. - Zadanie 4: Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 - strona 111
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Wybierz książkę
Klasa:
Klasa...
Strona 111

Oceń prawdziwość każdego zdania.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

I. - PRAWDA

 
`P_p=68cm^2` 
`H=3*272/68cm` 

Sprawdzamy, czy objętość wynosi 272 cm³. 
`V=1/strike3^1*strike68^1cm^2*strike3^1*272/strike68^1cm=272cm^3` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


II. - FAŁSZ

Obliczamy długość przekątnej graniastosłupa (a), korzystając z twierdzenia Pitagorasa. 
`(3cm)^2+(4cm)^2=a^2` 
`9cm^2+16cm^2=a^2` 
`25cm^2=a^2` 
`a=5cm` 

Obliczamy, jaką długość miałaby wysokość graniastosłupa (h), gdyby długość jego przekatnej wynosiła √13cm. 
`(5cm)^2+h^2=(sqrt{13}cm)^2` 
`25cm^2+h^2=13cm^2 \ \ \ \ \ \ \ |-25cm^2` 
`h^2=-12cm^2` 
Ostatnia równość jest nieprawdziwa, gdyż kwadrat dowolnej liczby jest liczbą dodatnią. 
Przekątna graniastosłupa nie może mieć długości √13cm, gdyż nie istnieje wtedy żadna liczba okreslająca jego wysokość. 

Przekątna graniastosłupa nie może mieć długości √13 cm. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


III. - PRAWDA

Sześcian ma 6 ścian będących kwadratami. 
`P_c=6*P_"ś"` 

 
`16cm^2=P_"ś"` 

Pole jednej ściany graniastosłupa wynosi 16 cm². 

Ściany sześcianu są kwadratami. Zatem długość krawędzi sześcianu to 4 cm [(4cm)²=16cm²]

Obliczamy objętość sześcianu. 
`V=(4cm)^3=64cm^3`  

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2012
Autorzy:
Barbara Podobińska, Teresa Przetacznik-Dąbrowa
ISBN:
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Aga
102316

Nauczyciel

Nauczycielka matematyki. W wolnym czasie czytam książki psychologiczne. Jestem miłośnikiem górskich wycieczek.