Matematyka

Autorzy:Jacek Lech

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Rozwiąż poniższe zadania ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Rozwiąż poniższe zadania ...

5
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

a) Prostokąt A ma boki o długości x i y.

Prostokąt B ma boki skrócone o 3 (w porównaniu z prostokątem A), czyli ma boki długości x-3 oraz y-3.

Pole prostokąta A:

`"Pole A"=xy`

`"Pole B"=(x-3)(y-3)=xy-3x-3y+9`

Aby obliczyć, o ile zmniejszy się pole prostokąta po skróceniu boków, musimy od pola prostokąta A odjąć pole prostokąta B.

`"Różnica pól"="Pole A"-"Pole B"=xy-(xy-3x-3y+9)=xy-xy+3x+3y-9=3x+3y-9`

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

b) Równoległobok A ma dłuższy bok o długości p. Wysokość opuszczona na ten bok ma długość q.

Równoległobok B ma bok o 4 krótszy niż bok równoległoboku A, a wysokość opuszczona na ten bok jest krótsza o 1, w porównaniu z równoległobokiem A.

Dłuższy bok równoległoboku B ma p-4 długości, a  wysokość poprowadzona na ten bok ma q-1 długości.

`"Pole A"=pq`

`"Pole B"=(p-4)(q-1)=pq-p-4q+4`

Obliczamy różnicę:

`"Różnica pół"="Pole A"-"Pole B"=pq-(pq-p-4q+4)=pq-pq+p+4q-4=p+4q-4`