Klasa
III gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Policzmy to razem 3, Zeszyt ćwiczeń
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

a) Konstrukcja prostokąta symetrycznego do prostokąta ABCD względem punktu P.

 

b)

Rysuenk pomocniczy:

 

Z treści zadania wiemy, że:

 

Chcemy obliczyć pole części wspólnej prostokąta ABCD oraz A'B'C'D'.

Częścią wspólną jest prostokąt KD'MD.

Wiemy, że przekątne prostokąta są równej długości i przecinają się w połowie.

Przekątną prostokąta KD'MD wyznacza nam odcinek DD'. 

 

Odcinek PE ma 4 cm długości.

Komentarze