Matematyka

Prostokąt o wymiarach 12 cm ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Prostokąt o wymiarach 12 cm ...

10
 Zadanie

11
 Zadanie

Rysunek pomocniczy:

Trójkąty ABC (fioletowy) oraz CEF (żółty) są podobne, ponieważ:

- oba są trójkątami prostokątnymi,

- ∠CAB = ∠ACE (są to kąty naprzemianległe).

 

Korzystając z podobieństwa wyżej wymienionych trójkątów, obliczymy długość odcina CE.

`(AB)/(BC)=(CE)/(EF)`

(stosunek dłuższej przyprostokątnej do krótszej przyprostokątnej)

`18/12=(CE)/10`

`180=12*CE`

`CE=15 \ [cm]`

Odcinek CE ma 15 cm długości.

 

Odcinek ED ma więc 3 cm długości, ponieważ:

`|ED|+|CE|=18`

`|ED|+15=18`

`|ED|=3\ [cm]`

Odcinek ED jest wysokością trapezu AFED.

 

Przypomnienie wzoru na pole trapezu:

`P_t=((a+b)*h)/2`

gdzie a,b - długości podstaw, h - wysokość trapezu.

 

Obliczmy pole trapezu AFED:

`P_(AFED)=(10+12)/2*3`

`P_(AFED)=strike22^11/strike2^1*3`

`P_(AFED)=33\ [cm^2]`

 

Odp: Pole trapezu AFED jest równe 33 cm2.

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie