Matematyka

W sklepie cola sprzedawana jest w butelkach o pojemności 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

W sklepie cola sprzedawana jest w butelkach o pojemności

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

Zauważamy, że cola kupywana w większych butelkach jest tańsza. Jeśli kosztowałaby tyle samo, czyli tak jak w butelce litrowej, 2 zł za litrowej, to butelka 1,5 litrowa powinna kosztować 1,52 zł=3 zł, a butelka dwulitrowa 22 zł=4 zł, a 2,5-litrowa- 2,52 zł=5 zł.

Rozważmy więć kilka wariantów kupywanej coli w większych butelkach. Dwie butelki 2,5-litrowe dadzą nam 5 litrów coli, resztę można kupić w butelce 1-litrowej. Również można wybrać prawie największe butelki 2-litrowe, kupując 6 litrów w 3 butelkach lub 4 butelki 1,5 litrowe. Tak jak powiedzieliśmy cola w butelkach litrowych najmniej się opłaca, obliczamy więc wymienione wcześniej trzy opcje.

Rozważmy koszt sześciu litrów coli w trzech wariantach:

 • 2 butelki 2,5-litrowe i jedna butelka 1-litrowa

`2*3,90"zł"+2,00"zł"=7,80"zł"+2,00"zł"=9,80 "zł"`

 • 3 butelki dwulitrowe

`3*3,60"zł"=3*3"zł"+3*0,60"zł"=9"zł"+1,80"zł"=10,80"zł"`

 • 4 butelki 1,5 litrowe

`4*2,46 "zł"=9,84 "zł"`

 

Odpowiedź:

Aby zapłacić jak najmniej za 6 litrów coli należy kupić trzy butelki 2,5-litrowe i jedną litrową.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1774

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie