Matematyka

Jakie wymiary ma refektarz ... 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Refektarz na planie Zamku opisany jest numerem 6.

Po zmierzeniu jego długości i szerokości na planie, otrzymujemy wymiary 7 mm na 23 mm.

Skala planu to 1:1250, czyli 1 cm na planie odpowiada 12,5 metrom  w rzeczywistości.

Wymiary mamy podane w milimetrach, więc obliczmy ilu metrom w rzeczywistości odpowiada 1 milimetr na planie.

`10\ mm - 12,5\ m` 

`1\ mm - 1,25\ m` 

 

Chcemy obliczyć ilu m w rzeczywistości odpowiada 7 mm oraz 23 mm.

`1\ mm - 1,25\ m`

`7\ mm - ? m`

7 mm odpowiada 8,75 metra (mnożymy 1,257).

`7\ mm - 8,75\ m`

oraz 

`23\ mm - ?\ m`

23 mm odpowiadają 28,75 metra (mnożymy 1,2523).

Refekatarz ma kształt prostokata, którego rzeczywiste wymiary wynoszą około 8,75 m na 28,75 m.

Obliczmy pole powierzchni refekatrza korzystając ze wzoru na pole prostokata (P=ab, gdzie a,b - długości boków).Wykonujemy działanie pisemne:

 

`P_r=8,75*28,75=251,5625[m^2]`

Refektarz ma powierzchnię wynoszącą około 251,6 m².

 

Powierzchni refektarza jest większa od powierzchni sali lekcyjnej.

Sala w szkole ma średnio wymiary 7 m na 9 m. Obliczmy pole powierzchni klasy:

`P_k=7*9=63[m^2]`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie