Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Jakie wymiary ma refektarz ... 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Refektarz na planie Zamku opisany jest numerem 6.

Po zmierzeniu jego długości i szerokości na planie, otrzymujemy wymiary 7 mm na 23 mm.

Skala planu to 1:1250, czyli 1 cm na planie odpowiada 12,5 metrom  w rzeczywistości.

Wymiary mamy podane w milimetrach, więc obliczmy ilu metrom w rzeczywistości odpowiada 1 milimetr na planie.

`10\ mm - 12,5\ m` 

`1\ mm - 1,25\ m` 

 

Chcemy obliczyć ilu m w rzeczywistości odpowiada 7 mm oraz 23 mm.

`1\ mm - 1,25\ m`

`7\ mm - ? m`

7 mm odpowiada 8,75 metra (mnożymy 1,257).

`7\ mm - 8,75\ m`

oraz 

`23\ mm - ?\ m` 

23 mm odpowiadają 28,75 metra (mnożymy 1,2523).

Refekatarz ma kształt prostokata, którego rzeczywiste wymiary wynoszą około 8,75 m na 28,75 m.

Obliczmy pole powierzchni refekatrza korzystając ze wzoru na pole prostokata (P=ab, gdzie a,b - długości boków).Wykonujemy działanie pisemne:

 

`P_r=8,75*28,75=251,5625[m^2]` 

Refektarz ma powierzchnię wynoszącą około 251,6 m².

 

Powierzchni refektarza jest większa od powierzchni sali lekcyjnej.

Sala w szkole ma średnio wymiary 7 m na 9 m. Obliczmy pole powierzchni klasy:

`P_k=7*9=63[m^2]`